دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه شهر بوکان

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف اصلی

  1. شناسایی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور
  2. الویت­بندی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور

2-5-1) اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. تعیین جایگاه شهر بوکان در مدل چرخه عمر باتلر؛
  2. شناسایی نقاط قوت و ضعف شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری؛
  3. شناسایی فرصت­ها و تهدیدهای شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری.

6-1) روش شناسی پژوهش

1-6-1) روش کلی پژوهش

روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی می باشد؛ زیرا که نتایج آن می­تواند مورد بهره گیری ادارات و نهادهای متوّلی گردشگری (به گونه مشخص اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر بوکان) قرار گیرد. به لحاظ روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی می­باشد و با در نظر داشتن اینکه در مراحل بعد، از ماتریس SWOT [1] به مقصود تحلیل و همچنین ارزیابی بهره گیری گردیده، در زمره مطالعات تحلیلی طبقه­بندی می­گردد.

2-6-1) روش گردآوری داده­ها و اطلاعات

گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو روش مطالعات اسنادی و کتابخانه­ای و میدانی ( مصاحبه، نظاره و پرسشنامه) صورت گرفته می باشد. از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه­ای برای تنظیم چارچوب نظری پژوهش بهره گیری شده؛ تا با مطالعه تحقیقات پیشین و نتایجی که در مقصدهای جغرافیایی مختلف به وجود آمده، مؤلفه­های پژوهش را تعیین کرده؛ سپس، با توزیع پرسشنامه به جمع­آوری اطلاعات پرداخته گردد. از سوی دیگر با در نظر داشتن موضوع و اهداف پژوهش، جهت مطالعه ویژگی­های شهر بوکان طبق شاخص­های مدل باتلر از روش مصاحبۀ سازمان نیافته با 7 نفر از مسئولان و کارشناسان توسعه گردشگری شهر بوکان بهره گیری شده می باشد.

[1] Matrix Strength- Weakness- Opportunity- Threats

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف اصلی

  1. شناسایی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور
  2. الویت­بندی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور

2-5-1) اهداف فرعی

  1. تعیین جایگاه شهر بوکان در مدل چرخه عمر باتلر؛
  2. شناسایی نقاط قوت و ضعف شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری؛
  3. شناسایی فرصت­ها و تهدیدهای شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه شهر بوکان  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه