دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه شهر بوکان

الگوی سیستم گردشگری لیپر (اقتباس از کوپر و همکاران،5:1998)

 

اینسکسپ (1991) در زمینۀ نظام گردشگری به این نکته تصریح می­کند که اگرچه صنعت گردشگری یک صنعت چندبخشی می باشد و مدنظر قرار دادن آن به عنوان یک نظام از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد اما بایستی این صنعت را به عنوان یک نظام و دربردارندۀ بخش­های وابسته به هم در نظر گرفت تا بتوان به شکلی هم­پیوند، به تعریف، تحلیل، برنامه ریزی و مدیریت آن پرداخت. او بر این نکته تأکید می­کند که عرضه و تقاضای گردشگری بایستی در چارچوب تأمین اهداف اجتماعی و زیست­محیطی متوازن گردد (اینسکیپ،22:1991).

ونهوف (2005) نظام گردشگری را به عنوان چارچوبی تعریف می­کند که بر هم کنش بین عرضۀ گردشگری در مقصد، عناصر اتصالی بین عرضه و تقاضا و تقاضای گردشگری را نشان می­دهد. در نظام گردشگری تعریف شده از سوی ونهوف؛ عرضۀ گردشگری در مقصد یک عنصر کلیدی به شمار می­رود (ونهوف،75:2005). عرضه­کنندگان، عناصر کلیدی را فراهم می­آورند که با همدیگر تجربۀ کلی بازدیدکننده را شکل می­دهند (کراچ و ریچی،97:2003). در میان این عناصر، نیروی کار به عنوان عامل کلیدی به شمار رفته و دیگر عوامل عرضه شامل؛ تولیدکنندگان غذا و نوشابه، صنایع دستی محلّی و تولیدکنندگان تجهیزات (نظیر وسایل بازی در شهربازی­ها وتجهیزات کمپینگ) هستند. عرضه­کنندگان از طریق کانال­های بازاریابی که به گونه عمده شامل واسطه­ها (تورگردان­ها، خرده­فروشان، برنامه­ریزان همایش­ها و کنفرانس­ها) و تسهیل­کنندگان بوده و در زمینۀ کارآمدی عملکرد نظام گردشگری یاری­رسان هستند (برای مثال جریان اطلاعات، بازاریابی، پول و دانش) با گردشگران به عنوان وجه تقاضای گردشگری مرتبط می­گردند. دیگر عناصر اتصالی شامل انواع مختلف حمل و نقل هستند (ونهوف،75:2005-76).

پیرس (1995)، ماهیت ارتباط متقابل بین اجزای تقاضا و عرضه گردشگری را با بهره گیری ار ارائه سه مدل مختلف گردشگری تبیین می­دهد: 1- مدل مبدأ-مقصد، 2- مدل ساختاری و 3- مدل تکامل تدریجی.

فورمیکا (2000)، به مطالعه ارزیابی جذابیت مقصد گردشگری به عنوان عملکرد ارتباط متقابل بین عرضه و تقاضا پرداخت و پیشنهاد داد که سیستم گردشگری از منابع گردشگری موجود در مقصد پدیدار می­گردد جاذبه­های گردشگری در تعیین اندازه جذابیت و منحصر به فرد بودن مقصدهای گردشگری مهم هستند. ایشان همچنین پیشنهاد داد که اجزای عرضه گردشگری می­بایست با منابع بازاریابی مسافرت از قبیل آژانس­های مسافرتی و تور اپراتورها به مقصود تأمین و شناخت نیازها و خواسته­های بازارهای تقاضا در پیوند و ارتباط باشد.

در حقیقت گردشگری صنعتی می باشد که دارای دو بخش اصلی عرضه و تقاضا. تقاضای گردشگری در مبادی گردشگرفرست شکل می­گیرد که در ماهیت خود ناپایدار و فصلی بوده و از انسجام لازم برخوردار نمی­باشد. این تقاضا در مقصدهای گردشگرپذیر پاسخ داده می­گردد. این الگو علی­رغم سادگی، قابل تعمیم به سطوح مختلف برنامه ریزی گردشگری از محلی تا بین­المللی می باشد و به گونه­های مختلف گردشگری قابل انطباق می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف اصلی

  1. شناسایی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور
  2. الویت­بندی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور

2-5-1) اهداف فرعی

  1. تعیین جایگاه شهر بوکان در مدل چرخه عمر باتلر؛
  2. شناسایی نقاط قوت و ضعف شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری؛
  3. شناسایی فرصت­ها و تهدیدهای شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه شهر بوکان  با فرمت ورد